ఘల్లు ఘల్లు

This is a directory of melodies ఘల్లు ఘల్లు best we explain to in addition to show to your account. Most of us obtain plenty of melodies ఘల్లు ఘల్లు but many of us solely screen the actual melodies that any of us think will be the ideal songs.

Your melody ఘల్లు ఘల్లు is for demonstration so if you such as music remember to pick the first music. Help your artist through purchasing the first dvd ఘల్లు ఘల్లు and so the musician provides the very best melody along with carry on functioning.

1 ఘల్లు ఘల్లు నా ఘల్లు ఘల్లు నా పాటకు కోలాటం డ్యాన్స్.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5,360 Downloaded: 10,139 Played: 18,721 Filesize: - Duration: -

2 ఘల్లు ఘల్లు గజ్జెల మోత Ayyappa Swamy Telugu Devotional.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,671 Downloaded: 16,299 Played: 15,142 Filesize: - Duration: -

3 ఘల్లు ఘల్లు సాంగ్ జాబిలమ్మపెళ్లి జగపతి బాబు.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,804 Downloaded: 17,978 Played: 11,543 Filesize: - Duration: -

4 Dance For ఘల్లు ఘల్లు.. Gallu Gallu Song In Yoyo Tv.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5,387 Downloaded: 18,819 Played: 19,990 Filesize: - Duration: -

5 Hey Pilla Ii ఘల్లు ఘల్లు.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 6,577 Downloaded: 19,055 Played: 15,241 Filesize: - Duration: -

6 గాజులు ఘల్లు మన్నవె....MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3,330 Downloaded: 13,869 Played: 16,948 Filesize: - Duration: -

7 ఘల్లు గల్లు పాటకు అద్దిరిపోయే డాన్స్ Folk Dance By.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,974 Downloaded: 12,953 Played: 14,558 Filesize: - Duration: -

8 సూపర్ హిట్ సాంగ్ ఘల్లు ఘల్లున గజ్జల సుందరి వీడియో సాంగ్స్.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 8,629 Downloaded: 11,658 Played: 13,093 Filesize: - Duration: -

9 ఘల్లు ఘల్లునా వానలు కురిసేsuper Dj Hit Song Ghallu.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 6,991 Downloaded: 11,025 Played: 17,298 Filesize: - Duration: -

10 Umesh Goud Songs Ayyappa Song.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,058 Downloaded: 14,817 Played: 10,627 Filesize: - Duration: -

11 Tirumala Tirupathi Lo......MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,317 Downloaded: 19,844 Played: 10,679 Filesize: - Duration: -

12 Chalasani Gardens Ayyapaswami Padi Puja Hd.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,762 Downloaded: 19,716 Played: 15,777 Filesize: - Duration: -

13 2017 Ayyappa Devotional Songs Pacchani Panditlo Amulya.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 169 Downloaded: 16,685 Played: 17,632 Filesize: - Duration: -

14 Mangala Harathi Ghallu Ghalluna Edited.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 8,117 Downloaded: 18,870 Played: 12,347 Filesize: - Duration: -

15 Folk Songs.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,355 Downloaded: 16,538 Played: 15,590 Filesize: - Duration: -

16 Panduranga Vitally Song In Vuyyuru Markapur Srinu Swamy.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 6,145 Downloaded: 15,004 Played: 14,541 Filesize: - Duration: -

17 ఆయ్యప్ప స్వామి వారి పెటైతుళ్లి ఆట ///keeran Mudiraj.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 442 Downloaded: 14,126 Played: 14,475 Filesize: - Duration: -

18 Kodad Bhaskar Swamy's Live Program.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 6,883 Downloaded: 17,611 Played: 14,736 Filesize: - Duration: -

19 Ayyappa Dj Dance Hit Songs Ayyappa Special Dj Songs.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 157 Downloaded: 18,113 Played: 12,639 Filesize: - Duration: -